18 februari 2020

Årsmöte - vuosikokous 2020

Årsmötet hålls onsdagen den 4 mars 2020 kl 18 i mötesrum Panama, Strengbergsgatan 1 (in genom Strengbergs port och till vänster).
Stadgeenliga ärenden behandlas, bl.a. val av ny styrelse. Efteråt information om de IV Social- och hälsovetenskapsdagarna i Österbotten. Servering.
Gamla och nya medlemmar är välkomna!

Vuosikokous pidetään keskiviikkona 4. maaliskuuta 2020 klo 18.00 kokoushuone Panamassa, Strenberginkatu 1 (sisään Strenbergin portista ja vasemmalle). Sääntömääräiset asiat, mm. uuden hallituksen valinta. Jälkeenpäin informaatiota Pohjanmaan IV Sosiaali- ja terveystieteenpäivistä. Tarjoilua. 
Vanhat ja uudet jäsenet tervetuloa!

10 februari 2020

Gustav Björkstrand 12.2.2020

Gustav Björkstrand föreläser om "Maria Åkerblom. Sändebudet med makt över liv" på Stadsbiblioteket i Jakobstad, vån. 1, onsdag 12 februari 2020.

https://www.facebook.com/events/1437205659794357/